Language version


Sodomkovo Vysoké Mýto

Sobota 2. června 2018, náměstí Přemysla Otakara II.
Festival je věnovaný automobilismu, kultuře a životnímu stylu 20. – 40. let 20. století.Ve dnech 16.-18.10.2017 pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (dále RM VM) seminář se zaměřením na vodní mlýny.

Místo
Jednací bloky semináře se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vysokém Mýtě.


Okruhy témat
• písemné, obrazové a archeologické prameny k poznání vodních mlýnů
• nové objevy a dokumentace vodních mlýnů
• technologická zařízení – nové poznatky, dokumentace, záchrana, konzervace, transferování
• zdroj a přenos energie včetně elektrifikace
• opravy, rekonstrukce, konverze vodních mlýnů s příklady z praxe, možnosti jejich nového využití
• zpřístupněné vodní mlýny a expozice s tematikou doplňkových provozů z mlynářské činnosti
• experimentální mletí – ruční i mechanické
• zajímavosti vztahující se k vodním mlýnům
• vodní mlýny a společenské souvislosti (zejména ve 20. století)


Program

Pondělí 16.10.2017
10:00-12:00 hodin prezence
11:00-12:00 hodin oběd a ubytování
12:00-12:15 hodin uvítání a úvodní slovo
12:15-14:15 hodin 1. přednáškový blok (úvodní referáty)
14:15-15:00 hodin přestávka na občerstvení
15:00-18:00 hodin 2. přednáškový blok s přestávkou na občerstvení
18:00-18:30 hodin diskuse
18:30-20:00 hodin přesun do restaurace Marysteak a večeře
20:00-23:00 hodin diskuse a neformální posezení

Úterý 17.10.2017
9:00-11:00 hodin 3. přednáškový blok
11:00-12:15 hodin oběd
12:15-14:30 hodin tentokrát pouze dvě „dílny“ (A/ měření průtoku v náhonu Panského mlýna, B/ přesný model malé parní elektrárny včetně ukázky chodu)
pro zájemce ve stejné době možnost exkurze po městě s návštěvou zajímavých objektů (Pražská věž, kostel sv. Vavřince, popř. kostel Nejsvětější Trojice nebo Vodárenská věž)

14:30-16:00 hodin 4. přednáškový blok
16:00-16:30 hodin přestávka na občerstvení
16:30-18:30 hodin 5. přednáškový blok (tematicky různé příspěvky)
18:30-19:00 hodin diskuse
19:00-20:30 hodin přesun do restaurace a večeře
20:30-23:00 hodin diskuse a neformální posezení

Středa 18.10.2017
9:00-12:00 hodin 1. část exkurze se zaměřením na vodní mlýny a další technické objekty
12:00-13:15 hodin oběd
13:15-15:30 hodin 2. část exkurze se zaměřením vodní mlýny a další technické objekty

Ubytování
Ubytování je možné v následujících zařízeních:

penzion Jangelec ceny viz http://www.penzion-jangelec.cz/ (tel.: 465 421 000, 732 632 732)

penzion Pod věží ceny viz http://www.podvezi-vm.cz/ (tel.: 776 518 883, 608 027 389)

penzion U bakaláře ceny viz http://ubakalare.penzion.com/ (tel. 739 455 279, 737 779 579)

penzion Tošovský ceny viz http://www.tosovsky.penzion.com/ (tel. 465 422 839, 603 486 807)

hotel Via ironia ceny viz http://www.viaironia.cz/CS/index.htm (tel. 465 635 731; recepce@viaironia.cz)

Ubytování si zajišťuje každý účastník samostatně.


Stravování
Oběd můžeme v pondělí 16.10. a v úterý 17.10. zajistit na základě Vašeho požadavku společně v restauraci Marysteak – objednané menu (polévka a hlavní jídlo) činí 89,- Kč.
Individuálně je možné se stravovat v dalších vysokomýtských restauracích, např. v restauracích: Na Bráně, Pod věží, Tejnora, Tošovský, U Bakaláře nebo Via ironia.
Vaše požadavky na zajištění obědů a večeří v restauraci Marysteak je nutné vyznačit v závazné přihlášce. Konkrétní nabídku menu k Vašemu výběru zašleme na začátku října.


Spojení
Vysoké Mýto leží na vlakové trati č. 018 z Chocně do Litomyšle. Choceň se nachází na hlavní vlakové trase č. 010 (z Prahy do České Třebové).
Přes Vysoké Mýto vedou autobusové spoje z Brna, Hradce Králové, Pardubic, Svitav.


Konferenční poplatek
Konferenční poplatek činí 450,- Kč.
Referujícím účastníkům nejsou vypláceny honoráře, avšak neplatí konferenční poplatek.
Vzhledem ke kapacitě jednacího sálu a připraveného programu je letošní počet účastníků limitován na maximálně 60 osob.

Organizační připomínky
Vzhledem ke specifickému zaměření semináře a již téměř úplně naplněných jednacích bloků si organizátoři vyhrazují právo výběru vámi navržených příspěvků.
Referát je časově omezen na dobu 15-20 minut, diskusní příspěvek na dobu 5-10 minut. S ohledem k naplněnosti programu bude přednášejícím po překročení této doby poskytnut pouze čas na ukončení (v rozsahu do 1 minuty!).
Přednášejícím bude k dispozici digitální projektor propojený s PC (DVD mechanika, USB porty).

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 18.9.2017 na adresu:
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto
Přihlásit se lze též na e-mailové adrese:
urbanek@muzeum-myto.cz


Kontaktní osoba
PhDr. Radim Urbánek, zástupce ředitele a etnolog RM VM, tel. č.: 465 461 956, 731 487 832

Přihláška ke stažení zde:

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950