Language version


Nejmenší v Evropě

leden 2008
Přednášková místnost muzea
Cyklus přednášek


Ve znamení osmiček

únor, březen, září, říjen
Přednášková místnost muzea
Přednáškový cyklus


Hvězdicová jízda

vozu Aero 50 Dynamik Pardubickým krajem
10. - 13. června 2008


Sodomkovo VM 2008

6. - 8. června 2008
Sodomka a vozy Aero
včetně představení a hvězdicové jízdy Aera 50 Dynamik


Konec prázdnin na muzejním dvorku

25. – 29. srpna
Cyklus loutkových představení


Letní příměstský tábor

25. - 29. srpna
Tentokrát ze života starých Slovanů.


Okolo světa

listopad 2008
Přednášková místnost muzea
V. ročník cestovatelského festivalu Okolo světa


Vánoční jarmark

8. - 12. prosince 20088
Přednášková místnost muzeaVe znamení osmiček


přednášková místnost muzea

Přednáškový cyklus věnovaný zásadním událostem v Československu v letech končících osmičkou. V únoru začínáme, jak jinak, neblahými únorovými událostmi roku 1948, v březnu se budeme věnovat tzv. Československému jaru, které vyvrcholilo okupací Československa v srpnu 1968. Na tyto přednášky naváží v září a říjnu další dvě: v září to bude o Mnichovské dohodě ze září 1938, říjnová pak o vzniku Československa v říjnu roku 1918.


Vítězný únor?


21. února 2008 od 18:00

Jakou úlohu hrála Moskva v tomto komunistickém převratu? Podlehl prezident Beneš nátlaku Klementa Gottwalda při podpisu demise některých ministrů vlády? Bylo možné demisí vlády zabránit komunistickému převzetí moci? O tomto a dalších skutečnostech tzv. Vítězného února bude přednášet plk. Ing. Adolf Rázek z Ústavu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.


Okupace Československa v roce 1968


27. března 2008 v 18:00

Další přednáška z cyklu Rok osm, tentokrát věnovaná citlivému místu v našich dějinách, které je navíc úzce svázáno s Vysokým Mýtem. Přednáší doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., ředitel Historického ústavu FHS Univerzity Hradec Králové.


Mnichovská zrada


středa 3. prosince 2008 od 18:00
přednášková místnost muzea

Prof. Robert Kvaček, přední český odborník na meziválečné období a dobu 2. světové války, velmi známý a neúnavný popularizátor historie, opakovaný nositel Ceny Egona Ervina Kische za nejlepší titul literatury faktu bude ve vysokomýtském muzeu přednášet o Mnichovské konferenci v září 1938 a zejména pak o zlomovém dni, kterým bylo 30. září 1938.

Otevírací doba muzea
Po zavřeno
Út - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

© Matyáš Hájek - www.designhajek.cz

Sáčky do vysavače Půjčovna karavanů
Šemberova 125/I
566 01 Vysoké Mýto
muzeum@muzeum.myto.cz
tel.: 465 461 950