Mgr. Hana Vondrová

etnoložka

e-mail: vondrova@muzeum-myto.cz
telefon: 465 461 956

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historické vědy - Archeologie pravěku a středověku (2015)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Historické vědy - Klasická archeologie (2014) 

Spravované podsbírky

řemesla-koželužství
řemesla-práce se dřevem
řemesla-tkalcovství
řemesla-barvířství 
svítidla
tradice a lidové zvyky
zaměstnání venkovského lidu - zemědělství