Mgr. Marta Faltysová

kurátorka sbírek

Vzdělání
Filozoficko – přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor historie/muzeologie (2006)

Spravované podsbírky
nábytek
hračky
řemesla - barvířství, koželužství, práce se dřevem, tkalcovství

Zaměření v oboru
Konzervace

Příprava a realizace seminářů
Spolupráce na přípravě III. celorepublikového kolokvia Bezpečné muzeum ve dnech 10.-11. listopadu 2004 v Brně

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
Zasloužilý člen Asociace studentů a přátel Slezské univerzity

Spolupráce na realizovaných výstavách v jiných institucích
10 let od vzniku ASPSU – výstava k výročí, Opava, 4-6/2003
Studentské divadlo na Slezské univerzitě v Opavě, Opava, 5/2005