Typáře ze sbírky našeho muzea

Typáře již od starověku plnily nezastupitelnou roli v úřední činnosti. Úředním dokumentům zaručovaly právní platnost a tuto roli plní dodnes. Typáře lze rozdělit do dvou skupin – starší pečetidla a o něco mladší razítka. Pečetidla se používala ke zhotovování pečetí a to tak, že se otiskla do předem připraveného roztaveného vosku, nebo jiné tvárné hmoty (například kov, těsto). První razítka se začala objevovat v 19. století a na rozdíl od pečetidel, jejichž používání je dnes spíše výjimečné, jsou razítka stále nezastupitelnými pomocníky úředníků i soukromých osob.

Fotografie

Typář 1

Pečetidlo s latinským opisem „• sigillum * civitatis • alte • mute*•“ („Pečeť města Vysokého Mýta“), v pečetním poli městský znak na štítě. Jedná se o nestarší dochované pečetidlo města Vysokého Mýta a nejstarší pečetidlo z našich sbírek vůbec. Má velmi netradičně řešené držadlo ve tvaru sošky sv. Jiří na koni zápasícího s drakem, tedy figurou z městského znaku; poč. 16. století, soška ze 17. století, stříbro, průměr: 45 mm, výška sošky 65 mm.

Fotografie

Typář 2

Pečetidlo s latinským opisem „SIGILLVM : MINVS : CIVITATIS : ALTAE * MITHAE“ („Menší pečeť města Vysokého Mýta“), v pečetním poli městský znak na pozdně gotickém štítu. Kolem něj rostlinný ornament. Opis je od okraje oddělen vavřínovým věncem; 1. polovina 16. století, železo, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 3

Pečetidlo s latinským opisem „SIGILL • MAI • RENOVAT• MVR ET LAPIDAR • ALTOMAVTA •“ (volně přeloženo jako „Pečeť cechu zedníků a kameníků Vysoké Mýto“), v pečetním poli obrázek gotického chrámu s fiálami a renesanční heraldický štít, v němž jsou znázorněny dvě paže držící překřížená kladívka a dva úhelníky. Opis je od okraje pečetidla oddělen vavřínovým věncem; 16. století, železo, průměr 40 mm.

Fotografie

Typář 4

Pečetidlo s opisem „PECZET : RZEZNICKA : MIESTA : BISOKEHO : MITO :,“ v pečetním poli znak cechu řeznického se lvem, nožem a sekerou na renesančním štítu. Pečetidlo je opatřeno překlopným držadlem a plášť je zdoben rytými gotickými kružbami. Patřilo vysokomýtskému cechu řezníků; poč. 16. století, šedý kov, průměr 40 mm.

Fotografie

Typář 5

Pečetidlo s opisem „* PECZET * MISTRV * PEKARZV * A * MLINAR * W * MEITIE * W *,“ v pečetním poli je znázorněn preclík, pod ním mlýnské kolo a po stranách síta, to vše na renesančním štítu. Na plášti pečetidla je letopočet 1545. Pečetidlo používal cech pekařů ve Vysokém Mýtě; šedý kov, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 6

Pečetidlo s opisem „* PECZET * CECHO * R * TRV * ZA * RVC * BE * SA * SK * W * M.“ Jedná se o pečetidlo cechu spojených řemesel ve Vysokém Mýtě. V pečetním obraze je v kruhu znázorněno šest barokních štítů s atributy jednotlivých řemesel, například zámečníků, truhlářů, puškařů (RVC = ručnice) a bednářů, jimž odpovídají zkratky v opisu. Uprostřed je květinový dekor; 17. století, mosaz, průměr 45 mm.

Fotografie

Typář 7

Pečetidlo s opisem „PECZET * RZEMESLA * NOWEHO SSEWCOVSKEHO * MIESTA W M *,“ v pečetním poli škorně protnutá šípem s korunou a s květinovým dekorem. Okolo opisu vavřínový věnec. Pečetidlo používal cech ševců. Na plášti je vyryt letopočet 1670, mosaz, průměr 30 mm.

Fotografie

Typář 8

Pečetidlo s opisem „PECZET RZEMESLA NOWEHO SSEVCOVSKEHO MIESTA W MEGTA 1727,“ v pečetním poli trojlaločný barokní štít se znakem vysokomýtského cechu ševcovského v podobě škorně protnuté šípem a s květem. Okolo rostlinný ornament. Jedná se o velmi podobné pečetidlo, jako je předchozí; 1727, bronz, průměr 40x43 mm.

Fotografie

Typář 9

Pečetidlo s opisem „1733 W M,“ v pečetním poli mlýnské kolo, kružidlo, sekera a smeták. Jedná se o pečetidlo cechu mlynářského. Na plášti jsou písmena FWH, MI, AK, jejichž význam není zřejmý; 1733, bronz, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 10

Pečetidlo s latinským opisem „SAPIENTIA HUIUS MUNDI STULTITIA EST APUD DEUM“ („Moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím“), citátem z Bible. V pečetním poli složitý obraz znázorňující křesťanské náboženské motivy (kalich s hostií, boží oko apod.) a kulatý štít s iniciálami M. S. Pečetidlo používala neznámá církevní osoba, asi 18. století, mosaz, průměr 38x34 mm.

Fotografie

Typář 11

Pečetidlo s německým opisem „HOHENMAUTER WURSCHAFTAMTS SIGILL A. 1793 („Vysokomýtského okresního úřadu pečeť r. 1793),“ uprostřed pečetního pole městský znak Vysokého Mýta a okolo květinové ornamenty, mosaz, železo, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 12

Pečetidlo s opisem „SIGILLUM SCHOLAE VUSTENSIS“ („Pečeť školy ústecké“), v pečetním poli orel s otevřenou knihou s nápisem „REGILIO;“ pochází z Ústí nad Orlicí, 18.–19. století, železo, průměr 28x26 mm.

Fotografie

Typář 13

Pečetidlo s opisem „PECET OBCE WRACLAWSKE,“ v pečetním poli obraz sv. Václava, který měla Vraclav dříve ve znaku, poč. 19. století, dřevo, železo a bronz, průměr 32 mm.

Fotografie

Typář 14

Pečetidlo s opisem „HUDEBNI SPOLECZNOST MIESTA AUSTI 1802,“ v pečetním poli je notová osnova, harfa, různé píšťaly a okolo je věnec z květin; železo, žlutý kov, průměr 30 mm.

Fotografie

Typář 15

„Razítko neobvyklého trojúhelníkového tvaru s korunovaným dvojocasým lvem a nápisem „N 151 CHRUD:C.“ Jde o tzv. zemské razítko polovičního lva, které bylo používáno pro plátna určená na trh v chrudimském kraji, číslo 151 určovalo určitého producenta plátna. Pakliže bylo plátno označeno otiskem razítka s tzv. polovičním lvem, nejednalo se o plátno valné kvality, nemohlo být tedy prodáváno na trzích; mosaz, asi 2. polovina 18. století, délka strany 25 mm.

Fotografie

Typář 16

Pečetidlo o opisem „Magistrat in Hohenmauth 1830,“ („Magistrát ve Vysokém Mýtě 1830“), v pečetním obrazu městský znak, mosaz, dřevo, rozměry 27x25 mm.

Fotografie

Typář 17

Pečetidlo s německým opisem „GRAEFLICH • ANTON • WALDSTEINISCHES • HERRSCHAFT • BRANDEIS • AMTS • SIGILL *“ (volně přeloženo jako „Úřední pečeť brandýského panství hraběte Antonína Valdštejnského“), v pečetním poli erb Valdštejnů, kteří koupili brandýské panství v roce 1831, 1. pol. 19. století, železo, průměr 37 mm.

Fotografie

Typář 18

Razítko s německým opisem „K. K. BÖHMISCHES LANDWEHR BATALLION HOHENMAUTH N. 30,“ („C. k. český zeměbranecký prapor Vysoké Mýto č. 30“), razítko, které připomíná tradici Vysokého Mýta jako posádkového města, 2. polovina 19. století, dřevo, mosaz, průměr 34 mm.

Fotografie

Typář 19

Pečetidlo s opisem v ozdobné stuze ve znění: „AKCIOVÁ TOVÁRNA NA CUKR VE VYSOKÉM MÝTĚ,“ v pečetním poli malý znak se lvem a nad ním královská koruna. Cukrovar se nacházel na Pražském předměstí; 2. pol. 19. století, měď, dřevo, průměr 42 mm.

Fotografie

Typář 20

Pečetidlo s dvouřádkovým opisem „PRVNÍ VÁLCOVÝ MLÝN NA SÁROVCI * VE VYSOKÉM MÝTĚ * K. A. RICHTER,“ v pečetním poli znázorněna půlka mlýnského kola. Mlynář Karel (Karlouš) A. Richter byl v roce 1871 zakladatelem vysokomýtského městského muzea; 2. polovina 19. století, mosaz, dřevo, průměr 32 mm.

Fotografie

Typář 21

Pečetidlo s monogramem AVŠ ze tří navzájem propletených písmen. Okolo vavřínový věnec s paprskovým dekorem po okraji pečetidla. Pečetidlo patřilo Aloisi Vojtěchu Šemberovi, jazykovědci a vysokomýtskému rodákovi působícím na Vídeňské univerzitě jako profesor českého jazyka a literatury; 2. polovina 19. století, žlutý kov, průměr 20x18 mm.

Fotografie

Typář 22

Pečetidlo s opisem „MĚSTSKÉ • MUSEUM • VE • VYSOKÉM • MÝTĚ *,“ v pečetním poli štít s drakem z původního městského znaku a přes něj páska s letopočtem 1884, mosaz a dřevo, průměr 36 mm.

Fotografie

Typář 23

Pečetidlo s erbovním znamením paže držící v ruce šavli na štítě v pečetním poli. V klenotu tři pštrosí pera. Po stranách štítu je rostlinný dekor a nad štítem iniciály neznámé osoby JM; 19. století, žlutý kov, průměr 19x23 mm.

Fotografie

Typář 24

Razítko s německým opisem „BEZIRKSGERICHT IN HOHENMAUTH,“ („Okresní soud ve Vysokém Mýtě“), 19. stol., dřevo, mosaz, průměr 33 mm.

Fotografie

Typář 25

Pečetidlo s iniciálami V. D. ve tvaru čtverce s okosenými rohy a zajímavým řešením držátka ve tvaru polopostavy ženy s dlouhými šaty na ozdobném sloupku, 19. století, sklo, rozměry: 20x20 mm, výška 95 mm.

Fotografie

Typář 26

Razítko s německým nápisem „STADTAMT IN HOHENMAUTH,“ („Městský úřad ve Vysokém Mýtě“), mosaz, 19. století, průměr 31 mm.

Fotografie

Typář 27

Pečetidlo s německým nápisem „K. K. POSTAMT HOHENMAUTH,“ („C. k. poštovní úřad Vysoké Mýto“), v horní části rakouská orlice, 19. století, mosaz, průměr 27 mm.

Fotografie

Typář 28

Pečetidlo s monogramem WK s květinovým dekorem, po obvodu pečetidla jednoduchá linka. Patřilo neznámé osobě; 19. století, šedý kov, průměr 22 mm.

Fotografie

Typář 29

Pečetidlo s monogramem LA. Po obvodu pečetidla jednoduchý rámeček. Patřilo neznámé osobě; 19. století, železo, rozměry 15x10 mm.

Fotografie

Typář 30

Pečetidlo s opisem „C. K. HLAVNÍ BERNÍ ÚŘAD VE VYSOKÉM MÝTĚ,“ v pečetním poli rakouská orlice, 19. století, mosaz, průměr 33 mm.

Fotografie

Typář 31

Pečetidlo s opisem „K. K. HAUPT UND UNTERREALSCHULE IN HOHENMAUTH“ („C. k. hlavní a nižší reálná škola ve Vysokém Mýtě“), v pečetním poli rakouská orlice, 19. století, mosaz, dřevo, průměr 32 mm.

Fotografie

Typář 32

Pečetidlo s iniciálami „A. S.,“ 19. století, mosaz, průměr 23 mm.

Fotografie

Typář 33

Pečetidlo s nápisem „AKCIOVÁ TOVÁRNA NA CUKR ve VYSOKÉM MÝTĚ,“ 19. století, dřevo, mosaz, rozměry 25x35 mm.

Fotografie

Typář 34

Razítko s německým nápisem „ED. WEINFURTHER IN HOHENMAUTH“ („Ed. Weinfurther ve Vysokém Mýtě“). Weinfurtherovi byli významnou vysokomýtskou měšťanskou rodinou 19. století; mosaz, 19. století, průměr 26x16 mm.

Fotografie

Typář 35

Pečetidlo s opisem „JINDŘICH TALACKO RYTÍŘ Z JEŠTĚTIC,“ v pečetním poli erb Talacků z Ještětic s kravskou hlavou s kruhem v nozdrách. Talackové byli starý český rytířský rod s majetky mj. i na Vysokomýtsku a Chrudimsku; konec 19. století, žlutý kov, dřevo, průměr 28x25 mm.

Fotografie

Typář 36

Pečetidlo s nápisem „Z KANCELÁŘE JOSEFA WIRTHA C. K. NOTÁŘE VE VYSOKÉM MÝTĚ,“ doplněné rakouskou orlicí, konec 19. století, železo, rozměry 41x30 mm.

Fotografie

Typář 37

Pečetidlo s opisem „OBECNÍ RADA MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA,“ v pečetním poli je zobrazen znak Vysokého Mýta. Pečetidlo se asi používalo na tzv. suché pečetě, poč. 20. století, mosaz, průměr 56 mm.

Fotografie

Typář 38

Razítko s opisem „OBECNÉ GYMNASIUM VE VYSOKÉM MÝTĚ,“ v pečetním poli vysokomýtský městský znak, poč. 20. století, dřevo, mosaz, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 39

Pečetidlo s nápisem „Společná rolnická TOVÁRNA NA CUKR v Mýtě Vysokém,“ poč. 20. století, mosaz, průměr 25 mm.

Fotografie

Typář 40

Pečetidlo s nápisem „PROF. ING. JAROSLAV FIDLER PRAHA-SMÍCHOV“ se skleněným držadlem. Patřilo středoškolskému profesorovi na průmyslové škole v Praze Jaroslavu Fidlerovi, rodákovi z Vysokého Mýta, poč. 20. století, žlutý kov, sklo, průměr 22 mm.

Fotografie

Typář 41

Razítko s nápisem „Zpráva kontribucenského fondu košumberského,“ počátek 20. století, mosaz, průměr 43x36 mm.

Fotografie

Typář 42

Razítko s nápisem „Pěší pluk 30 A. J. (Aloise Jiráska).“ Razítko používal místní pluk třicátníků, který měl kasárna na Litomyšlském předměstí u vlakové zastávky; 20. léta 20. století, dřevo, pryž, rozměry 48x10 mm).

Fotografie

Typář 43

Razítko s opisem „BRATRSTVO TŘICÁTNÍKŮ * VYSOKÉ MÝTO*,“ v pečetním poli je nápis „30 JEDNOTA KROUNÁ,“ razítko používali vojáci 30. pěšího pluku z Vysokého Mýta, kteří bojovali v letech 1918–1919 na Slovensku; 1. polovina 20. století, dřevo, pryž, průměr 30 mm.

Fotografie

Typář 44

Razítko s opisem „BRATRSTVO TŘICÁTNÍKŮ * VYSOKÉ MÝTO*,“ v pečetním poli nápis „30 Jednota Kyšperk (rozuměj Letohrad),“ razítko používali vojáci 30. pěšího pluku z Vysokého Mýta, kteří bojovali v letech 1918–1919 na Slovensku; 1. polovina 20. století, dřevo, pryž, průměr 30 mm.

Fotografie

Typář 45

Razítko s opisem „ZASTUPITELSTVO OKRESU VYSOKO MÝTSKÉHO,“ v pečetním poli státní znak – korunovaný dvojocasý lev, z období 1. republiky, dřevo, mosaz, průměr 38 mm.

Fotografie

Typář 46

Razítko s nápisem v kosodélníku „Junák IV. oddíl – družina Raků Vysoké Mýto“, v druhém kosodélníku skautská lilie; 1. republika, dřevo, pryž, rozměry 50x16 mm).

Fotografie

Typář 47

Razítko s dvojjazyčným nápisem „KURATORIUM PRO VÝCHOVU MLÁDEŽE V ČECHÁCH A NA MORAVĚ, Okresní pověřenec – KURATORIUM FÜR JUGENDERZIEHUNG IN BÖHMEN UND MÄHREN, Der Bezirksbeauftragte.“ V pečetním poli německá orlice, 1939–1945, dřevo, pryž, průměr 34 mm.

Fotografie

Typář 48

Razítko s dvojjazyčným nápisem „*Bezirksbücherei * Okresní knihovna in HOHENMAUTH ve VYS. MÝTĚ,“ pochází z let Protektorátu 1939–1945; dřevo, pryž, průměr 24 mm.

Fotografie

Typář 49

Razítko s dvojjazyčným opisem „Městské muzeum ve Vysokém Mýtě – Stadtmuseum in Hohenmauth.“ V pečetním poli vysokomýtský městský znak – zápas sv. Jiří s drakem. Pochází z let německé okupace 1939–1945; dřevo, pryž, průměr 34 mm. 

Fotografie

Typář 50

Razítko s opisem „MÍSTNÍ RADA OSVĚTOVÁ,“ v pečetním poli nápis „Javorník p. Cerekvice n./Louč.,“ polovina 20. století, dřevo, pryž, průměr 34 mm.

Fotografie

Typář 51

Razítko s nápisem „ŠEMBERA, Dramatický odbor závodní skupiny ROH nár. pod. THZ ve Vysokém Mýtě,“ asi 50. léta 20. století, dřevo, pryž, průměr 35 mm.

Fotografie

Typář 52

Sádrové odlitky pečeti města Vysokého Mýta z doby před rokem 1471, kdy král Vladislav Jagellonský povýšil městský znak do dnešní podoby, tedy původním s městským znakem s drakem. Odlitky byly pořízeny u příležitosti 700. výročí založení města. Originály těchto pečetí jsou přivěšeny ke třem listinám ze 14. století uložených v Národním archiv v Praze; 1962, sádra, rozměry 6,5x6 mm.