Bílý kanibal

Informace:

Choceňský rodák Ladislav Kořínek je pozoruhodnou, ale dnes pozapomenutou osobností československé filmové kultury. John L. Brom, jak zněl později jeho umělecký pseudonym, byl filmař, producent, herec, tanečník, dokumentarista a cestovatel. V meziválečném období například režíroval film Klapzubova jedenáctka, později byl producentem takových filmů jako U pokladny stál nebo Přednosta stanice. Jeho největší přínos ovšem spočívá v jeho dokumentární tvorbě. Po roce 1948 emigroval, cestoval po Africe a natočil zde mnoho celosvětově uznávaných dokumentů. Právě toto období jeho života přibližuje výstava Bílý kanibal. Výstava zapůjčena z Oblastního muzea v Mostě.

Na vernisáži, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:30 hod. vystoupí skupina Gri-Gri, úvodním slovem uvede autor výstavy – dokumentarista a cestovatel Martin Šíl.

Nová protiepidemická opatření platná od 22. 11. 2021:

- návštěvníci jsou povinni mít nasazené respirátory

- musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 - potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před vstupem do muzea,

- potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

- použití PCR testů ne starších 72 hodin k prokázání bezinfekčnosti je možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.