Archiv Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Archiv muzea čítá téměř 40 fondů a v současné době je 25 z nich přístupných badatelům. Jedná se zejména o fondy osobní a rodinné povahy, ale najdeme zde i archivní soubory spolkové. Nejrozsáhlejším souborem je Sbírka jednotlivých písemností, soustřeďující dokumenty mnoha původců s působností ve Vysokém Mýtě i na území širšího regionu. Obsah fondu je velmi rozmanitý a pojímá velké množství aspektů života – například vojenství, živnosti a obchod, školství, kultura, průmysl, stavební činnost, technika, sport, Junák a další. Nejstarším dokumentem této sbírky je listina Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575 – Artikule cechu krejčích v Luži. Sbírka vznikla dlouholetou sběratelskou činností muzea.

Souborem s mimořádným významem je archivní fond Rodinný archiv Šemberů, který pro badatele představuje stěžejní zdroj informací k osobě národního buditele, jazykovědce, zakladatele české dialektologie, historika, profesora české řeči a literatury na Vídeňské univerzitě a vysokomýtského rodáka Aloise Vojtěcha Šembery. Vydělením z tohoto souboru vznikl základ fondu Literární korespondence, čítající více než 4 tisíce dopisů osobností českého národního života 19. století. Chloubou tohoto fondu je téměř 200 dopisů Tomáše Garrigue Masaryka adresovaných dceři A. V. Šembery Zdeňce. Z dalších osobních a rodinných fondů zaujímají přední místa rodinné archivy Škorpilů, Jirečků, Vaňorných, Poplerů, Wirthů, či Františka Hyksy.

Významné jsou také institucionální archivy Pěveckého spolku Otakar, Divadelního spolku Šembera, nebo Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Kurátor: Mgr. Vojtěch Barcal, barcal@muzeum-myto.cz

Níže naleznete inventáře přístupných fondů: