Popis sbírky

Roztřídění muzejních sbírek

Sbírka našeho muzea se člení do 23 skupin, což čítá celkem 64 podsbírek - viz Centrální evidence sbírek http://www.cesonline.cz/arl-ces/cs/index/. Tak např. skupina architektura čítá 4, nádobí a nářadí 7 a textil 10 podsbírek. Celkový počet sbírkových předmětů přesahuje 100.000 kusů.

Nejstarší předměty v naší sbírce pocházejí již z doby založení muzea v roce 1871. Jistotu, o které předměty se jedná, nám dává jejich nejstarší soupis s názvem Katalog věcný Obecního muzeum vedený přímo zakladatelem tehdejšího vysokomýtského městského muzea Karloušem Richterem. Množství velmi cenných informací o sbírkových předmětech podávají i tři evidenční knihy označené Soupis Městského muzea vysokomýtského od V. V. Škorpila, vedené jak zmíněným kurátorem muzea, tak jeho následovníky postupně od roku 1917. Zahrnují pořadová čísla 1 až 9 541.

Pozornost jak pro svou velikost, tak i pro preciznost zpracování vyvolá model zemědělské usedlosti z Vysokomýtska vystavený na jubilejní zemské výstavě v Praze v roce 1891. Mezi knihami najdeme nejen mimořádně hodnotné staré tisky, ale i tři prvotisky (knihy vydané před rokem 1500), z nichž nejstarší pochází z roku 1483. V podsbírce mapy a plány je vedle zeměpisných, politických, vojenských, silničních a geodetických map (např. Komenského Moravia Marchionatus, Müllerova Bohemiae regnum in XII. Circulos divisum nebo rozsáhlá Mapa země Moravské A. V. Šembery z r. 1863), uloženo i několik zajímavých stavebních plánů z 19. století zachycujících zdejší stavby - domy, usedlosti nebo mlýny.
V podsbírce výtvarného umění vynikají mezi díly místních autorů (např. Z. Chotěnovský, J. Juška, V. Prátr, A. Šauer) velké soubory prací J. Šembery, a skicák J. Venuta s kolekcí vedut a ikonografického materiálu ze střední Evropy reprezentující výtvarné umění první poloviny 19. století. Mezi filmy najdeme jeden z dokumentárního hlediska zcela mimořádný. Zachycuje návštěva prezidenta T. G. Masaryka ve Vysokém Mýtě v roce 1929 (jedná se ovšem o nehořlavou kopii zhotovenou z originálu v roce 1992). Velmi cenná je též korespondence T. G. Masaryka ze Zdeňkou Šemberovou.
Zmiňme ještě mimořádně cenné fotografické pozitivy pořízené jak profesionálními (F. Berger, F. A. Brožek, F. Khýn, J. Lukeš či J. Teplý a dokonce i J. Eckert nebo J. F. Langhans), tak amatérskými fotografy (J. Černý, S. Loskot, Z. Mauer, J. Skarlický, V. Švadlena či S. Wirth). Mimořádné jsou pak soubory dvou osobností – amatérského fotografa V. Votrubce a profesionálního J. Popelky. Prvně jmenovaný dokumentoval lidový oděv a architekturu již na začátku 90. let 19. století i interiérovými snímky a druhý pracovně i ve svém volném čase dokumentoval po dobu téměř půl století významné vysokomýtské události i veškeré jen trochu zajímavé stavby ve městě, a tak zdokumentoval jeho podobu před polovinou 20. století.

V posledních letech je kladený důraz na shromažďování předmětů zhotovených vysokomýtskými firmami Sodomka (např. kabriolet Aero 50 Dynamik), Karosa (autobusy Škoda 706 RTO, Karosa ŠL 11 nebo novější řady 700 a 900) či Stratílek (hasičské stříkačky).


Sbírkové předměty jsou v našem muzeu roztříděny do následujících skupin:

 1. Archeologie
 2. Architektura
 3. Zaměstnání venkovského lidu
 4. Těžba nerostů
 5. Řemesla
 6. Domácí a průmyslová výroba
 7. Živnosti a obchod
 8. Dopravní prostředky
 9. Textil
 10. Nádobí a nářadí kuchyňské, stolní a hospodářské
 11. Nábytek a zařízení
 12. Váhy a míry
 13. Stroje a nástroje (neřemeslné)
 14. Optika a svítidla
 15. Zbraně a sportovní potřeby
 16. Školství a osvěta, spolky a veřejný život
 17. Předměty pro zábavu a osobní potřebu
 18. Mince, medaile, odznaky
 19. Umělecké předměty
 20. Náboženství
 21. neobsazeno
 22. Archiv
 23. Přírodniny


Knihovna:
Sbírkové tisky (knihy, brožury, drobné tisky, rukopisy, seriály)
Prvotisky, staré tisky
Kramářské písně


Uvítáme Vaši nabídku kulturně-historicky významných předmětů z výše uvedených oblastí, ale i jiných, které by obohatily naše sbírky.