Sbírky on-line

Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje

Název projektu: Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/2.1.00/19.09281
Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu - více na www.strukturalni-fondy.cz/iop
Místa realizace projektu: Krajský úřad Pardubického kraje, Regionální muzeum v Chrudimi, Regionální muzeum v Litomyšli, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Východočeská galerie v Pardubicích, Východočeské muzeum v Pardubicích.

Fotografie

Klíč ke sbírkám
Fotografie

 

Obsahem projektu byla realizace dvou klíčových aktivit, a to Publikační platformy a Rozšíření poskytovaných služeb Technologického centra Pardubického kraje. Publikační platforma zahrnuje webový portál s online automatizovanou vazbou na IEP a manažerskou platformu. Rozšíření poskytovaných služeb TC PK obsahuje Kulturní Cloud, službu datového centra pro bezpečné a centrální uložení digitálního kulturního obsahu a certifikovaného uložení elektronických originálů. V rámci projektu došlo k digitalizaci muzejních a galerijní sbírky a k implementaci a postupnému spouštění služeb. Hlavními cíli projektu jsou zpřístupnění digitálního obsahu z fondu paměťových institucí Pardubického kraje prostřednictvím webového portálu na www.klickesbirkam.cz, poskytování souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost a dále rozšíření poskytování služeb technologického centra Pardubického kraje formou pořízení jednotného evidenčního a manažerského systému evidence a managementu muzejních sbírek pro všechny paměťové instituce zřizované Pardubickým krajem za účelem zvýšení kvality poskytované veřejné služby. V rámci projektu byla také zavedena pro celý kraj jednotná metodika evidence sbírek, vytvořeny jednotné odborné slovníky a centrální manažerský systém pro kontrolu a získání statistických a krizových výstupů. Nasazením moderních informačních technologií je zajištěna kvalitní internetová publikace regionálního kulturního dědictví, umožněna vyšší úroveň interoperability paměťových institucí a zřizovatele, dále také dosažena jednotná úroveň informačních systémů a zajištěna výměna informací mezi poskytovateli veřejných služeb, krajem jakožto jejich zřizovatelem, vzdělávacími institucemi a zájmovými skupinami.