nejblíže konané akce

2020

Výzva!

Aktuálně
28. 2. 2020

Sodomkovo Vysoké Mýto 2020 bude tematicky zaměřené na značku Tatra!

Čtení regionálních pověstí v regionu

veřejné
12. 1. 2020

12. 1. 2020 - 3. 3. 2020

Počátkem roku 2020 v okolí Vysokého Mýta probíhá série setkání s předčítáním regionálních pověstí.

Obec Svatý Jiří  - 12. 1. 2020 od 16 hodin v klubovně Pod Borovicí

Obec Hroubovice - 26. 1. 2020 od 16 hodin v komunitním centru

Obec Ostrov - 9. 2. 2020 od 16 hodin v budově úřadu

Obec Tisová - 3. 3. 2020 od 18 hodin v malém sále Kulturního domu

Na odpolední vycházku za historií

veřejné
17. 3. 2020

17. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Pro zájemce o historii Vysokého Mýta připravilo muzeum v měsíci březnu odpolední komentované vycházky městem.

17. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin u hlavní hřbitovní brány - Hřbitov provede Soňa Krátká

24. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. u Komerční banky - Vojenské objekty a památky provede Jiří Junek

31. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin u Pražské brány - Městské opevnění provede Vojtěch Barcal

Sodomka

Sodomka

Carrosserie Sodomka Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci se Společností přátel Carrosserie Sodomka 
založilo v roce 2007 novou tradici - festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Festival je věnovaný vynikajícímu 
automobilovému designérovi a karosáři, vysokomýtskému rodákovi Josefu Sodomkovi, který svojí invencí, 
originalitou a smyslem pro eleganci učinil ze značky Carrosserie Sodomka vlajkovou loď 
československého karosářství 30. a 40. let 20. století.

zjistit více

Stratílek

hasičská expozice z produkce firmy

V roce 2017 došlo k rozšíření expozice V. Ig. Stratílek. Oproti dosavadní malé expozici nabízí nová 
expozice nejen představení většího počtu hasičské techniky z produkce firmy Stratílek a jejich pokračovatelů, ale především naznačuje technický vývoj a v neposlední řadě ukazuje, že i tato technika má své designové řešení, které se vyvíjelo a odráželo dobové trendy. Zvídavý návštěvník si jistě povšimne zajímavých změn hasičských karosérií.

zjistit více