Zprávy o činnosti

Výroční zprávy o poskytování informací

Zřizovací listina a dodatky

Sborníky vydané Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě

Koncepce rozvoje muzejnictví

Výměnné odkazy

Dovolená v ČR

Zákony

Zákony týkající se muzejnictví je možné shlédnout a stáhnout zde: