Čechy očima Josefa Šembery

Informace:

K vidění budou hlavně originální kresby tohoto talentovaného kreslíře, který ve svém díle vyobrazil na 200 lokalit zejména z území Čech. Většina prezentovaných obrazů pochází ze sbírky Regionálního muzea. Nejplodnějším obdobím jeho tvorby byla 20. a 30. léta 19. století, kdy působil v Praze a ve středních Čechách, respektive na území tehdejšího Rakovnického kraje. Pořídil zde kvalitní veduty mnoha památných míst. Opomenuty pochopitelně nezůstanou ani kresby z jeho rané éry, kdy mu hlavní inspirací bylo jeho rodné město se svými starobylými stavebními památkami.

V rámci příprav výstavy jsme některá místa, která byla Šemberovi inspirací, navštívili, abychom mohli návštěvníkům výstavy zprostředkovat alespoň částečný náhled na vyobrazená místa dnešní optikou a porovnat rozdíly, kterých místa doznala během uplynulých dvou staletí. Tímto způsobem se výstava snaží o geografické ukotvení Šemberova díla.

Přijďte nahlédnout do romantického světa starobylých hradů, věží, hradeb, hřbitovů, portálů, zřícenin, ale i lesních tišin. Poznejte vlast, jak ji viděl před 200 lety Josef Šembera.