Klavírní virtuoska Noemi Jirečková

Informace:

V červenci letošního roku uplyne 150 let od narození Noemi Jirečkové. Tuto významnou českou pianistku přelomu 19. a 20. století připomene panelová výstava, která bude instalována do 26. dubna na náměstí Přemysla Otakara II.

Ačkoli bývá Noemi Jirečková často označována jako vysokomýtská rodačka, není tomu tak. Narodila se 29. července 1874 ve Vídni, kde na c. a k. ministerstvu kultu a vyučování působil její otec, vysokomýtský rodák Hermenegild Jireček. Do Vysokého Mýta jezdili Jirečkovi na letní byt, nejdříve z Vídně a po penzionování Hermenegilda Jirečka z Prahy.

Noemi proslula jako jedna z nejlepších interpretek Beethovena své doby. Kromě jeho skladeb hrála i skladby F. Chopina, F. Liszta, A. Dvořáka nebo B. Smetany. První veřejné vystoupení absolvovala jako dvanáctiletá v roce 1886 v nedaleké Litomyšli. Následovala celá řada koncertů nejen v Rakousko-Uhersku, ale i za hranicemi monarchie. Velké koncertní turné prožila v roce 1895 společně s houslovým virtuosem Františkem Ondříčkem. V roce 1907 však ze zdravotních důvodů ukončila svou kariéru a zbytek života strávila se sestrou Julií ve vile na Vinicích, kde v únoru roku 1963 zemřela.

Rozsáhlý archiv rodiny Jirečkovy obsahuje desítky dopisů, které Noemi Jirečková napsala nebo dostala. Díky nim se nám mimo jiné podařilo zjistit, že byl s Noemi pořízen rozhovor u příležitosti jejích 85. narozenin. Nahrávku se nám podařilo z Archivu Českého rozhlasu získat a ukázka z ní bude reprodukována na koncertě k výročí Noemi Jirečkové v ZUŠ ve středu 17. dubna.