Kouzlo hraničních kamenů - přednáška

Informace:

Petr Vomáčka se dlouhá léta zabývá hraničními kameny a dalšími drobnými kamennými památkami v krajině. Věnuje se jejich mapováním a zkoumá na nich vyryté nápisy. Své poznatky sepsal v několika studiích a veřejně je prezentuje na přednáškách. Nejinak tomu bude i ve vysokomýtském muzeu. Zde seznámí posluchače s tím, proč a jak hraničníky vznikaly, popíše nejzajímavější kameny v našem kraji od nejstarších z roku 1661 až po hraničníky z roku 1818. Nejvíce hraničních kamenů se v Pardubickém kraji dochovalo v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy a proto se přednáška zaměří právě na tuto oblast.