Kytice pro Šemberu

Informace:

Každý rok v březnu si připomínáme výročí narození nejvýznamnějšího vysokomýtského rodáka Aloise Vojtěcha Šembery. Tento právník, univerzitní profesor češtiny a literární historik se výrazně zapsal jak do českých dějin 19. století, tak i do dějin Vysokého Mýta. Je považován za otce české dialektologie, ale například i za jednoho z prvních bojovníků proti pravosti rukopisů. Pro své rodné město zachránil všechny věže bran původního městského opevnění. Vysoké Mýto je tak jedno z mála českých měst, kterému se dochovaly v takové míře památky bohaté středověké historie.

Přijďte i Vy v úterý 19. března v 18. hodin na vysokomýtský hřbitov k Šemberovu hrobu. Společně zde položíme kytici, zapálíme svíčku a alespoň v několika minutách si přiblížíme život a dílo jedinečného muže, který se nesmazatelně zapsal do osudu našeho města.