Malíř Jan Antonín Venuto a jeho veduty východočeských měst

Informace:

Dle platných nařízení je počet návštěvníků omezen na 1 osoba/15m2 . V případě muzea v A.V.Šembery  je to 20 návštěvníků, v případě Muzea českého karosářství je to 80 návštěvníků. Dále platí pravidlo rozestupů 2 metry a nošení respirátorů.

Jan Antonín Venuto se narodil v roce 1746 v Jevišovicích na Moravě. Po studiích byl v roce 1768 vysvěcen na jáhna a v roce 1785 se stal kanovníkem katedrální kapituly při chrámu sv. Ducha v Hradci Králové, kde tehdy jako biskup působil jeho blízký přítel Jan Leopold Hay. Tuto funkci Venuto zastával až do své smrti v roce 1830.

Venuto se ve svém volném čase věnoval umělecké činnosti. Svůj život totiž zasvětil akvarelovým vedutám, tedy topograficky přesným vyobrazením krajin, měst a staveb, které lze ztotožnit s konkrétním místem v konkrétním čase. Vytvořil jich na 500 a většina z nich je dnes uložena v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Převážná část těchto vedut vznikla v letech 1790–1830. Ve sbírkách našeho muzea se dochoval cenný Venutův skicář, do kterého si kreslil velmi podrobné náčrty budoucích akvarelů. Tento skicář samozřejmě bude součástí výstavy, stejně tak jako mapa královéhradecké diecéze, kterou Venuto vytvořil v roce 1790. Vztyčným bodem výstavy však budou kopie Venutových akvarelů východočeských lokalit zapůjčené z Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Vysoké Mýto je rodištěm jiného významného vedutisty, Venutova současníka Josefa Šembery. Regionální muzeum má ve svých sbírkách mnoho jeho děl, proto výstava připomene formou jeho kreseb a leptů také Šemberův odkaz.