Modrá krev v protinacistickém odboji - přednáškový cyklus Modrá krev

Informace:

V únoru bude přednáškový cyklus s názvem Modrá krev pokračovat prezentací ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňka Hazdry. Ten je mimo jiné autorem knihy, která nese stejný název jako připravovaná přednáška.

Modrá krev v protinacistickém odboji

Zdeněk Hazdra

8. 2. od 18 hod. v přednáškové místnosti muzea

Zdeněk Hazdra tak posluchače seznámí s osudy příslušníků české šlechty, kteří se aktivně zapojili do odboje proti německým okupantům. Ačkoliv vztahy šlechty a prvorepublikového Československa byly v mnohém problematické, dala v těchto časech významná část představitelů urozených rodů najevo svoji sounáležitost se zemí a národem. Vedla je k tomu touha žít ve svobodě, odpor vůči politice hitlerovského Německa a silné pouto k českým zemím. Tito zástupci šlechtických rodů nezůstali lhostejní rozpínavosti německých nacistů a dokázali se jim postavit v rámci domácí rezistence (Zdenko Radslav Kinský, František Kinský, Karel VI. Schwarzenberg, František Schwarzenberg, Jindřich Kolowrat-Krakovský, Zdeněk Bořek-Dohalský) i na frontových liniích druhé světové války v řadách britské RAF i československých vojenských jednotek (Manfred Beckett Czernin, Bedřich Jeroným Colloredo-Mannsfeld, Franz Ferdinand Colloredo-Mannsfeld, Eduard Josef Lobkowicz, Marián Jiří Patzelt).