Muzejní podvečer a noc

Informace:

Série venkovních vycházek za historií bude mít trojí zaměření. První vycházka bude směřovat za vojenskou historií města. Vojsko se nesmazatelně zapsalo do dějin Vysokého Mýta a dodnes se zde nachází celá řada památek a objektů, které mají přímou i nepřímou vazbu na armádu a válečné události. Mnohé z nich představí a o jejich historii povypráví ředitel muzea Jiří Junek. Naopak vývoj podoby města v průběhu staletí i jeho jednotlivých staveb přiblíží archeolog David Vích. Třetí cesta za historií povede na místní hřbitov. O jeho historii i životních osudech zde pochovaných osobností bude vyprávět Soňa Krátká, která iniciovala vytvoření hřbitovní naučné stezky.   

Od 17 do 22 hod. bude otevřeno Regionální muzeum a výstava „Malíř Jan Antonín Venuto a jeho veduty východočeských měst“, kterou bude provázet její kurátor Vojtěch Barcal. Na aktivní návštěvníky zde bude čekat doprovodný výtvarný program. Při něm si budou moci vyzkoušet namalovat vlastní vedutu nebo se pokusit o převod skic samotného J. A. Venuta.  

Zdarma se otevřou i zbývající dva muzejní objekty. V Muzeu českého karosářství provedou návštěvníky kurátoři Martin Štěpán a Pavel Hladík výstavou Automobily Tatra a českoslovenští karosáři i stálou expozicí. V budově bývalých lázní v Barokním areálu ve Vraclavi se představí nová stálá expozice s názvem „Tisíciletá Vraclav. Dějiny obce v obrazech.“ 

Realizace všech částí programu závisí na aktuální podobě protiepidemiologických opatření. Sledujte prosím náš web a facebook!

Program:

Vycházky za historií

Vysoké Mýto vojenské (Jiří Junek) - začátky v 17:00 a 19:00 hodin – sraz na náměstí u morového sloupu

Vysoké Mýto očima archeologa (David Vích) - začátky v 17:00 a 19:00 – sraz u chrámu sv. Vavřince

Vysokomýtský hřbitov (Soňa Krátká) - začátky v 18:30 a 20:30 – sraz u brány hřbitova

 

Regionální muzeum

Zdarma otevřeno od 17 do 22 hodin

Začátky komentovaných prohlídek výstavy J. A. Venuto v 18, 19, 20 a 21 hod. (v případě, že to umožní epidemiologická situace). Po celou dobu otevření muzea výtvarná dílna na téma veduty.

 

Muzeum českého karosářství

Zdarma otevřeno od 17 do 22 hodin.

Komentované prohlídky v 17, 19 a 20:30 hod. (v případě, že to umožní epidemiologická situace)

 

Barokní areál ve Vraclavi

Zdarma otevřen od 17 do 22 hodin

Kostel sv. Mikuláše, poustevna a lázně s novou expozicí „Tisíciletá Vraclav. Dějiny obce v obrazech.“