Nová protiepidemická opatření platná od 22. 11. 2021

Informace:

Nová protiepidemická opatření platná od 22. 11. 2021:

- návštěvníci jsou povinni mít nasazené respirátory

- musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 - potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před vstupem do muzea,

- potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

- použití PCR testů ne starších 72 hodin k prokázání bezinfekčnosti je možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.