Otevřete dveře renesance - Dny evropského dědictví

Informace:

Vysoké Mýto a jeho okolí není doménou renesančního stavitelství, přesto se Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě v rámci Dnů evropského dědictví zapojí do celoroční kampaně 500 let renesance ve východních Čechách. Za ní stojí Pardubický kraj, který si tak připomíná pětisté výročí úmrtí Viléma z Pernštejna, velmože, který renesanci do našeho regionu přinesl.

Vysokomýtské muzeum si pro návštěvníky připravilo víkendovou akci s názvem Otevřete dveře renesance, která se skládá ze dvou částí. Tou první budou procházky s historikem po stopách vysokomýtské renesance. Na Vysokomýtsku se sice dodnes dochovalo jen minimum renesančních památek, ale muzejní historik upozorní na fakt, že všímavý pozorovatel najde původní renesanční jádro minimálně u čtyř vysokomýtských objektů. Stranou nezůstanou ani budovy z 19. století vystavěné v tzv. novorenesančním slohu.

Druhou částí programu bude malá ale poměrně netradiční výstava! Součástí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě je totiž soubor renesančních dveří. Je obdivuhodné, že se tyto velké a přes 400 let staré předměty dochovaly až do dnešních dnů.  Byla to náhoda, možná šetrnost majitelů, které tomu napomohly.  Nejdůležitější byl ale fortel starých řemeslníků. Ti vytvořili dílo, které v mnohých případech sloužilo svému účelu až do 19. či 20. století a jen díky tomu si našlo cestu do muzejních depozitářů. Výstavu dveří doplní i další předměty z období renesance, jako jsou fragmenty zvonů a typáře. Skutečnou raritou pak bude představení nově zrestaurované listiny Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575, ke které je připojena originální pečeť.

11. – 12. září 2021 - výstava renesančních dveří - Otevřete dveře renesance

11. září - Procházky za renesancí

Začátky v 9:30, 13:00, 14:30, 16:00 hod., sraz v muzeu A. V. Šembery čp. 125

Vstup je zdarma.