Přednáška - Archeologie na D35

Informace:

První přednáška posluchače zavede na trasu budoucí dálnice D35, kde v loňském roce pracovali archeologové na záchraně společného historického dědictví. O výsledcích své práce budou vyprávět zástupci neziskové organizace Archaia. Dovíme se, zda ve vytyčeném prostoru objevili nějaké zajímavé doklady lidského osídlení v dávnověku nebo zda jsou stráně nad Vysokým Mýtem spíše okrajovou archeologickou lokalitou.