Přednáška - Co víme o archeologické lokalitě Staré Mýto

Informace:

Přednáška zacílí na místo zvané Staré Mýto. Zde sice proběhl archeologický výzkum již v 80. letech minulého století, ale v současné době jsou tehdejší nálezy nově zpracovávány a interpretovány. Co to přineslo do poznání této tak trochu tajemné lokality poví archeoložka Muzea východních Čech v Hradci Králové paní Petra Rokoská.