Přednáška Kráska z Kladiny

Informace:

Psal se rok 2017 a u malé obce Kladina na Pardubicku si jeden muž nabíral písek pro akvaristické použití. Jaké však bylo jeho překvapení, když pod odkopanou vrstvou objevil cosi zvláštního. Přivolaný archeolog z vysokomýtského muzea David Vích mohl konstatovat, že se bude jednat o výjimečný nález.

Jeho kolegové později potvrdili, že jde o kompletně dochovanou mistrovsky tepanou nádobu z bronzového plechu. Unikátní není jen svou velikostí (výška 69 cm a maximální průměr výduti je přes 60 cm), ale také svým zpracováním a ojedinělostí. Vědro má velmi jemnou tepanou a rytou výzdobou v podobě meandrů, puklicových pásů, ale také několik symetricky rozmístěných výjevů vodních ptáků táhnoucích sluneční bárku. Podobně i pásková ucha jsou zdobena, a původně byly opatřeny i několika závěsky. Analogická nádoba není z našeho území vůbec známá, a její sestry nejblíže najdeme až v karpatské oblasti. Je velmi pravděpodobné, že právě odtud k nám někdy v průběhu 10. století BC doputovala - snad jako luxusní předmět směny, či dar pro tehdejšího vládce. Jednoznačně měla silný rituální význam a díky detailní práci odborníků z řad palynologů a chemiků, se v jejím nitru podařilo nalézt pozůstatky většího množství bylin a především prosa. O to zajímavější je zjištění, že proso prošlo varem – v nádobě se tedy nacházel unikátní nápoj – pravděpodobně pivo.

Ochutnejte nejstarší pivo na světě

SLUNEČNÍ BÁRKA je pivo uvařené podle 3000 let staré receptury. Recepturu sestavil tým vědců na základě rozboru obsahu archeologického nálezu bronzového vědra z obce Kladina na Pardubicku. Nádobu  zdobí sluneční kruh na bárce, kterou táhnou tažní ptáci. V prosném pivu doby bronzové se snoubila chuť světlíku, mochny, tužebníku, jitrocele, pelyňku a můžeme ho přirovnat k dnešním pivům typu Gruit. Nápoj měl, sbližoval s Bohy. Odhalte s námi hořké tajemství zapomenutého slunečního božstva. Ochutnávka bude součástí přednášky Kráska z Kladiny a Sluneční bránu bude možné rovněž zakoupit.