Přednáška - Vraclavské hradiště ve světle nových archeologických nálezů

Informace:

Přednáška nese název Vraclavské hradiště ve světle nových archeologických nálezů. David Vích se v ní zaměří na hradiště v k. ú. Vraclav, které představuje důležitou a málo poznanou lokalitu hrající v 11. a 13. století roli mocenského centra. Detektorová prospekce uplynulých let přinesla nové poznatky o pravěkých dějinách tohoto místa, přičemž zcela nově se zde podařila prokázat přítomnost Keltů. Důležité ovšem je, že pro raný středověk pomohly mincovní nálezy stanovit dobu vzniku zmíněného hradiště.