Představení knihy MĚSTSKÝ CHRÁM SV. VAVŘINCE VE VYSOKÉM MÝTĚ

Informace:

Svatý Vavřinec v novém vydání

Ve čtvrtek 1. června v předvečer Noci kostelů se v Šemberově domě představí nová kniha o vysokomýtském děkanském kostele, která volně navazuje na stručnější publikaci vydanou před více než 20 lety Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě.

Vytýčené téma však prakticky ve všech směrech prohlubuje a rozpracovává, což dokládá i její prakticky pětinásobný rozsah. Autorský kolektiv tvoří přední specialisté na středověkou architekturu (Dalibor Prix), středověké movité památky (Helena Dáňová), barokní malířství (Štěpán Vácha), církevní dějiny novověku (Věra Slavíková, Jana Oppeltová) a dějiny péče o kulturní dědictví (Kristina Uhlíková), kteří působí v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Texty přinášejí řadu nových zjištění, jmenujme například novou interpretaci středověkých stavebních dějin kostela, které jej řadí mezi přední stavby karolínské gotiky v českých zemích. Nově a komplexně je zhodnocen také středověkých mobiliář a architektonická dekorace, především pozůstatky dvou tympanonů ze 14. století. Kniha je obohacena o dějiny zdejšího děkanství a o edice inventářů kostela ze 17. až 20. století. Rozšířena je kapitola věnovaná regotizační přestavbě a následné výzdobě včetně jejího organizačního a finančního zázemí. 

Publikace je doplněna desítkami nových fotografií vytvořených fotografy a fotografkami z fotografického ateliéru Ústavu dějin umění AV ČR specializujícími se na snímky uměleckých děl. Výrazně rozšířen byl i počet historických snímků kostela mnohdy vzniklých už v 19. století a dnes uložených ve sbírkách vysokomýtského muzea i Ústavu dějin umění AV ČR. Grafického zpracování se ujal specialista na tvorbu uměleckohistoricky zaměřených publikací. 

Po slavnostním představení knihy se vydáme s jejími autory na komentovanou prohlídku kostela sv. Vavřince.