Představení knihy Vysokomýtští urozenci

Informace:

Regionální muzeum vydalo novou knihu Vysokomýtští urozenci, která nese vysvětlující podtitul Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě.

Se šlechtickými rody se nejčastěji setkáváme na hradech, zámcích a vrchnostenských městech náležejících k jejich panstvím. Stopy šlechticů ale nalézáme i v městech královských, kde často vlastnili různý nemovitý majetek, včetně měšťanských domů. Ovšem nejen šlechtici se honosili erbem – za určitých podmínek jej mohli získat i měšťané patřící k elitním vrstvám městské společnosti. Královské věnné město Vysoké Mýto v tomto směru nebylo výjimkou. O tom nás přesvědčí kniha o 112 stranách, která představuje 33 šlechtických a erbovních rodin, jejichž působení je spojeno s naším městem. Publikace je opatřena bohatým obrazovým doprovodem – kromě fotografií sídel a hmotných pozůstatků po těchto rodinách nechybí ani rodové erby, které byly pro účely této knihy jednotně graficky zpracovány. Některé z těchto erbů byly při výzkumu znovuobjeveny a čtenáři je tak budou mít možnost spatřit vůbec poprvé.

Knihu představí její autoři Lucie a Vojtěch Barcalovi v úterý 12. prosince v přednáškové místnosti muzea.