Slavnostní představení Historického atlasu Vysokého Mýta

Informace:

Slavnostního představení se zúčastní autoři atlasu včetně vědeckého redaktora – pracovníka Historického ústavu Akademie věd ČR – PhDr. Roberta Šimůnka, PhD., který bude akcí provázet. Veřejnost je srdečně zvána. Na místě bude možnost zakoupení atlasu.

Ediční řada Historický atlas měst České republiky vychází pod taktovkou Historického ústavu Akademie věd České republiky již od roku 1995. Letos se svého Historického atlasu dočkalo i Vysoké Mýto, a to v rámci projektu Národní a kulturní identity II, zaměřeného na výzkum věnných měst českých královen. Historický atlas seznamuje čtenáře nejen s dějinami města, ale zejména zpřístupňuje jeho historické mapy a plány, dobová vyobrazení, rekonstrukční a vývojové mapy z mnoha hledisek a další média, a podává tak ucelený pohled na jeho historický a urbanistický vývoj. Na publikaci se velkou měrou podílelo i Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, které poskytlo mj. svůj bohatý fotografický i kartografický materiál.

Nová protiepidemická opatření platná od 22. 11. 2021:

- návštěvníci jsou povinni mít nasazené respirátory

- musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 - potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před vstupem do muzea,

- potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

- použití PCR testů ne starších 72 hodin k prokázání bezinfekčnosti je možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.