Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě - Přednáškový cyklus Modrá krev

Informace:

Přednáškový cyklus Modrá krev

Na leden a únor letošního roku připravilo muzeum sérii tří přednášek, které se zaměří na šlechtu a šlechtické rody z několika úhlů pohledu. Přednášky přinesou informace jak o malých šlechtických rodech na Vysokomýtsku, tak i informace o české šlechtě v bouřlivých dobách 20. století.

 

Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě

Vojtěch Barcal

20. 1. 2022 od 18 hod. v přednáškové místnosti muzea

V první přednášce představí historik muzea Vojtěch Barcal šlechtické a erbovní rody, které působily ve Vysokém Mýtě a jeho blízkém okolí v období středověku a raného novověku. Pozornost bude věnována jejich erbům, i jejich historicky nejzajímavějším členům. Zaměříme se na rodokmeny nejvýznamnějších rodů, z nichž zmiňme alespoň Talacky z Ještětic, Lukavské z Lukavice, či Dobříkovské z Malejova. Prezentovány budou i hmotné pozůstatky jednotlivých rodů dochované nejen ve sbírkách Regionálního muzea.

                V únoru budou následovat další dvě přednášky, které zájemce přenesou do 20. století. První z nich se zaměří na české šlechtické rody, které se aktivně zapojily do protifašistického odboje. Třetí z přednášek přiblíží osudy české šlechty po roce 1948.