Vysoké Mýto světové

Informace:

Nová expozice v prvním patře rodného domu A. V. Šembery provede návštěvníky historií Vysokého Mýta od jeho založení až po bouřlivé události 20. století. Expozice zároveň poněkud směle a sebevědomě zasazuje město Vysoké Mýto do světových dějin.

Její autoři tak učinili zcela záměrně s cílem vyzdvihnout Vysoké Mýto nejen jako jedno z věnných měst českých královen, ale též jako město, které mělo kulturní, společenské, hospodářské, politické a vojenské styky s celým světem.

O vstupní entrée do expozice se postará 4 minutový videomapping promítaný na historickou výstavní vitrínu z počátků muzea. Pak se již bude zájemcům odvíjet příběh města pomocí historických fotografií, plánů, modelů i celé řady trojrozměrných předmětů. Mezi vystavenými exponáty tak nebude chybět legendární soška sokolníka ze 14. století nalezená při stavbě poštovní budovy či zlatý gotický kalich z vybavení chrámu sv. Vavřince. Mladší dějiny města budou například reprezentovat předměty vysokomýtské národní gardy z roku 1848 či různými artefakty místních spolků, živnostníků i průmyslových podniků. Vysokomýtský Slavín pak představí významné vysokomýtské rodáky v čele s A. V. Šemberou. Ústředním bodem každé expoziční části jsou zvlášť vybrané předměty a informace, které přináší doklad o tom, že svět mnohdy zasáhl do dějin malého města a malé město zase někdy zasáhlo do dějin jiných států.

Expozice byla otevřena při příležitosti oslav 150 výročí muzea 7. 10. 2021.

Nová protiepidemická opatření platná od 22. 11. 2021:

- návštěvníci jsou povinni mít nasazené respirátory

- musí udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující osoby

Skupinové prohlídky jsou možné. Pokud se jí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

 - potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před vstupem do muzea,

- potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní.

- použití PCR testů ne starších 72 hodin k prokázání bezinfekčnosti je možné pouze pro osoby mladší 18 let a osoby s kontraindikací k očkování.