ZRUŠENO - Na odpolední vycházku za historií

Informace:

Pro zájemce o historii Vysokého Mýta připravilo muzeum v měsíci březnu odpolední komentované vycházky městem.

První z nich bude směřovat na vysokomýtský hřbitov k místům posledního odpočinku významných osobností, které jsou neodmyslitelně spjaty s naším městem. O historii hřbitova a životních osudech zde pochovaných osobností bude vyprávět Soňa Krátká, která iniciovala vytvoření hřbitovní naučné stezky. Druhá procházka bude zaměřena na bohatou vojenskou historii Vysokého Mýta. S Jiřím Junkem se účastníci vydají po místech spjatých s armádou a dozví se informace o organizaci místní posádky. Zmíněny také budou životní osudy mnohých zdejších vojáků i jejich rodinných příslušníků. Téma poslední vycházky bude středověké opevnění města. S historikem Vojtěchem Barcalem se mohou návštěvníci těšit nejenom na vyprávění o hradbách, ale vydají se i ke všem pěti dochovaným věžím a řeknou si něco o jejich významu při obraně města.

Komentované vycházky městem:

17. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin u hlavní hřbitovní brány - Hřbitov - provede Soňa Krátká

24. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. u Komerční banky - Vojenské objekty a památky - provede Jiří Junek

31. 3. 2020, sraz v 17:00 hodin u Pražské brány - Městské opevnění - provede Vojtěch Barcal

Kdo se nemůže zúčastnit vycházek ve všední den, nemusí smutnit. Obdobná akce se bude opakovat o některém z podzimních víkendů.