Mgr. Jiří Junek

ředitel

e-mail: junek@muzeum-myto.cz
telefon: 465 461 951, 731 487 773

Vzdělání
Univerzita Hradec Králové, obor učitelství pro druhý stupeň základních škol, aprobace dějepis – občanská nauka (2001)

Spravované podsbírky
Militaria

Zaměření v oboru
vojenská historie Vysokého Mýta

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
místopředseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Publikační činnost
Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918–1919, Vysoké Mýto 2002.
Osobnosti vojenského odboje 1939 – 1945 ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto 2004. (spolu s R. Kohoutem)
Posádka, In: Klíma, J. a kolektiv: Vysoké Mýto, tradice a současnost, Litomyšl 2004.
Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech 1918–1919, Východočeské listy historické, číslo 19–20, Hradec Králové 2002.
Vysokomýtští třicátníci. Činnost 30. pěšího pluku v letech 1918–1919 ve fotografii, In: Historická fotografie, Praha – Hradec Králové 2003.
Plukovník Beran – jeden z tvůrců demokratické armády první Československé armády, In: Severní Morava, svazek 86, Šumperk 2003.
Černý, J., Jičínský, K., Junek, J.: Automobily Aero s karosériemi Sodomka, Vysoké Mýto 2008.
Voráček, E. a kol.: Dějiny Skutče, 6. kapitola Doba první republiky, 7. kapitola Protektorát Čechy a Morava, Skuteč 2011.
Fidler, J.: C. a K. vzpomínky na vysokomýtskou posádku aneb Trocha sousedské historie, Vysoké Mýto 2013 (příprava rukopisu k vydání, úvod, pojmový slovník).
Stehlík, E., Böhnisch, R., Černý, K., Junek, J.: Legionáři s lipovou ratolestí IV, Žďár nad Sázavou 2018.
Aksler, L., Junek, J.: Vojáci Skutečska 1914 – 1920, Skuteč 2019.
Junek, J., Štěpán, M., Bůžek, M.: Českoslovenští karosáři, I. díl, Pardubický kraj, Vysoké Mýto 2020.
Kolektiv autorů: 150 let, 150 příběhů. Vysokomýtské muzeum a jeho sbírky v letech 1871 – 2021, Vysoké Mýto 2021.
Junek, J.: Duhový poklad z Loučné aneb sláva pstruhů vysokomýtských, Vysoké Mýto 2022.
Junek, J.: Hrom do pedálu! K počátkům cyklistiky v Pardubickém kraji, Vysoké Mýto 2023.
Junek, J., Barcal, V., Štefl, L.: Vysoké Mýto, historická zastavení, Vysoké Mýto 2024.

Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě

Autorské výstavy
Vysokomýtští třicátníci – 30. pěší pluk v letech 1918–1939
Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje
Pochodéém vchod! aneb pochod českého pěšáka dějinami. Průřez historií pěchotního vojska na našem území od dob Velké Moravy až po 60. léta 20. století.
S vůní kávy
Zlaté české ruce i století
Hrom do pedálu. K počátkům cyklistiky v Pardubickémkraji (2022)
Pinďour a jeho doba. Malý motocykl Jawa 50 Pionýr (2023)

Převzaté výstavy
Ukřižované Kosovo – výstava fotografií ze současného Kosova 
Nedáme se! Modely československé armády v době zářijové mobilizace v roce 1938

Realizované výstavy v jiných muzeích
výstava souboru fotografií 30. pěšího pluku na Slovensku v letech 1918–1919 v Zemplínském muzeu v Michalovcích a ve Východoslovenském muzeu v Košicích