Celoroční nabídka vycházek s výkladem pro neškolní skupiny na objednání

Procházka městem s historikem

Procházka historickým centrem a jeho nejbližším okolím v doprovodu muzejního historika.

Program začíná v muzeu, následuje přesun na náměstí s krátkým uvedením do souvislostí – jak město vzniklo, proč na tomto místě, první zmínka o něm atd. Cílem programu je vyzdvihnout specifika historie Vysokého Mýta (královské věnné město založené na staré obchodní stezce), ale zároveň ukázat principy, podle kterých mohou na základě znalostí z VM „číst historii“ i v jiných městech. (Např. – čtvercové náměstí napovídá vznik na zelené louce, hradby – zisk tohoto privilegia atd.)

Samotná procházka seznamuje účastníky se zajímavostmi historického centra, připomíná osudy některých staveb (kostel, hradby a boj o jejich zbourání/nezbourání atd.), popřípadě připomíná významné osobností s městem (a konkrétními místy) spojené.

Program je určen pro školní (a předškolní) skupiny i pro skupiny dospělých návštěvníků.

Cena: 50,- Kč na osobu, délka procházky 1,5 hod.

Cena u školních (a předškolních) skupin: student za 30,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Program je vždy přizpůsoben stáří dětí/studentů délkou i množstvím informací. Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: historik Mgr. Vojtěch Barcal, email: barcal@muzeum-myto.cz, telefon: 465 461 958

Fotografie

Prohlídka Barokního areálu Vraclav

Procházka v doprovodu historika umění (nebo muzejního pedagoga) obsahuje návštěvu barokního kostela sv. Mikuláše (s unikátní expozicí dřevěných soch pocházejících z poutní cesty vedoucí od města Králíky ke klášteru v Hedči), lázeňského domu, poustevny a místa středověkého hradiště (známé vražděním Vršovců). V lázeňském domě je pak výklad o areálu a lázeňství doplněn prohlídkou nové expozice nesoucí název Tisíciletá Vraclav.

Program je určen pro školní (a předškolní) skupiny i dospělé návštěvníky, lze objednat i mimo otevírací dobu areálu.

Příplatek ke vstupnému je pro neškolní skupiny 100,- Kč, délka procházky 1 hod.

Cena u školních (a předškolních) skupin: student za 20,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávejte na kontaktech: historik Mgr. Vojtěch Barcal, email: barcal@muzeum-myto.cz, telefon: 465 461 958

Fotografie