Čtení regionálních pověstí v regionu

Čtení regionálních pověstí v regionu

Počátkem roku 2020 se v okolí Vysokého Mýta uskuteční trojice setkání s předčítáním regionálních pověstí.

Vybrané „střípky“ rukopisu pověstí A. Hlineckého uloženého v našem muzeu představila v loňském roce výstava s názvem Za svitu loučí. Antonín Hlinecký, který byl pedagog a později školní inspektor spatřoval veliký smysl ve sbírání místních skazek. Mimo vlastní práce opakovaně nabádal k této činnosti své žáčky, další pověsti mu pomáhali sbírat jeho přátelé.

Vybrané lokální pověsti a příběhy bude možné si poslechnout v obci Svatý Jiří, Hroubovice a Ostrov.

Obec Svatý Jiří  - 12. 1. 2020 od 16 hodin v klubovně Pod Borovicí

Obec Hroubovice - 26. 1. 2020 od 16 hodin v komunitním centru

Obec Ostrov - 9. 2. 2020 od 16 hodin v budově úřadu