Program k výstavám „Než přišla svoboda“ a „Vysoké Mýto za normalizace 1968 – 1990“

Program k výstavám „Než přišla svoboda“ a „Vysoké Mýto za normalizace 1968 – 1990“

Program k výstavám „Než přišla svoboda“ a „Vysoké Mýto za normalizace 1968 – 1990“, které budou k vidění do 17. 11. 2019.

Začátek programu:

Po příchodu do výstavy si každý žák/student vylosuje kartičku, kde bude uvedeno zaměstnání rodičů, jejich vzdělání a kádrový posudek. Děti pak budou označeny barvou (červená=uvědomělý občan socialistického státu; modrá=nespolehlivý občan). Již podle tohoto označení s nimi bude lektor nadále rozdílně komunikovat.

 

 

 

 

Praktická část:

Uvázaní pionýrského šátku

Cvičení branné povinnosti (oblečení do plynové masky atd.)

Vyplnění výjezdní doložky

Výroba mávátka (a seznámení se Svátkem práce)

Vyplnění testu o spartakiádě

 

Cílem programu je se pokusit žákům přiblížit, že tyto (dnes pro ně úsměvné činnosti) neodmyslitelně patřily k životu jejich předků a skrývaly za sebou společenské normy a postoj společnosti.  Např., že u zkoušení si plynové masky se dříve jednalo o pravidelné cvičení realizované v důsledku nepřetržitého strachu společnosti z nepřátelského útoku (nepřítel byl „jasně“ definován a vždy ve střehu); že uvázání pionýrského šátku je jednoduchá manuální činnost, ale tento šátek byl jasným symbolem; že vyrobit mávátko je velice snadné, ale dříve to byla jen příprava na průvod, kde neúčast opět znamenala mnoho a vyplývaly z ní další důsledky; že vycestovat do zahraničí nebylo jednoduché; že pro generaci jejich babiček znamenalo mít obrázek, na kterém je Vinnetou, či tetování ze žvýkačky opravdový poklad; že třeba toaletní papír mohl být nedostatkové zboží a džíny byly pro mnoho lidí nedostupné, a že říkat vlastní názor veřejně nebylo vždy samozřejmostí a mládež řešila i „závažnější problémy, než že někde není wifi“…..

Chceme také připomenout, že tato doba není zas tak vzdálená, jak si děti myslí a v mnoha směrech stále ovlivňuje jejich životy.

Cena programu na žáka: 30,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.