Seminář Etnografické komise při AMG České republiky

Tradiční seminář Etnografické komise proběhne v našem muzeu ve dnech 12. – 13. října 2022

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve dnech 12. – 13. října 2022 organizuje tradiční seminář Etnografické komise při Asociaci muzeí a galerií České republiky.

Během dvou dnů přednášek zazní odborné referáty i drobnější diskusní příspěvky na rozličná témata – názvosloví, výměna zkušeností mezi etnografy na téma výzkumy základní i aplikované, projekty, výstavy a publikační činnost. Prestižní seminář se koná dvakrát za rok a vždy jsou kolegové z celé republiky přivítáni v jiném místě a muzeu. Součástí semináře je také exkurze, v rámci které letos navštívíme Vraclav, synagogu v Luži a zámek v Chroustovicích. Na podzim tedy ve Vysokém Mýtě na viděnou.

Program

Přihláška

 

Případné doplňující informace:

Bc. Soňa Krátká, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz, tel. 465 461 956