Celoroční programy do škol

Přednášky

Regionální pověsti

Žáci se seznámí s pověstmi, způsoby jejich vzniku a šíření mezi generacemi. Informace a vyplněný pracovní list, který žákům zůstane, může sloužit jako impulz pro studenty i pedagogy a podnítit k zájmu o naše tradice i nasměrovat k vlastnímu bádání.

Program vede Bc. Soňa Krátká, která se zvykům a lidové kultuře dlouhodobě věnuje a často není jen pozorovatel, ale i aktivní účastník.

Lze se domluvit na návštěvě přímo u Vás ve škole, program je v tomto případě zdarma. Při realizaci programu v muzeu 30,- za studenta, pedagogický doprovod zdarma.

Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: kurátorka sbírek tradiční lidová kultura Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz

Velikonoční klapání a obchůzky s maskou jidáše

Program je zaměřen na seznámení s unikátním zvykem dodnes udržovaným i v okolí Vysokého Mýta – velikonočním klapáním a obchůzkou s maskou jidáše. Informace a vyplněný pracovní list, který žákům zůstane, může sloužit jako impulz pro studenty i pedagogy a podnítit k zájmu o naše tradice i nasměrovat k vlastnímu bádání.

Program vede Bc. Soňa Krátká, která se zvykům a lidové kultuře dlouhodobě věnuje a často není jen pozorovatel, ale i aktivní účastník.

Lze se domluvit na návštěvě přímo u Vás ve škole, program je v tomto případě zdarma. Při realizaci programu v muzeu 30,- za studenta, pedagogický doprovod zdarma.

Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: kurátorka sbírek tradiční lidová kultura Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz

Osudy vysokomýtských židovských rodin

V obrazové prezentaci program představuje osudy vysokomýtských židovských obyvatel na příbězích tří rodin. Prezentaci doprovází výklad a také čtení z autentických historických materiálů. Autorka programu Soňa Krátká se této problematice věnuje již delší dobu, ve Vysokém Mýtě a okolí byla iniciátorkou osazení několika tzv. Kamenů zmizelých (Stolpersteine).

Vhodné pro žáky 9. tříd ZŠ, studenty středních škol

Rozsah: 45 minut

Lze se domluvit na návštěvě přímo u Vás ve škole, program je v tomto případě zdarma. Při realizaci programu v muzeu 30,- za studenta, pedagogický doprovod zdarma.

Navázáno na ŠVP: 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz

Fotografie

Válečná literatura na pozadí životního příběhu tří přátel

Anna Vohryzková z Vysokého Mýta si dopisovala s Milenou Jesenskou a Jiřím Weilem.

Anna Vohryzová coby osoba židovského vyznání chráněna smíšeným manželstvím 2. světovou válku přežila, novinářka Milena Jesenská zahynula v koncentračním táboře a spisovatel Jiří Wiel také Žid se snažil nástupu do transportu vyhnout fingovanou sebevraždou. V rámci výukové hodiny si žáci a studenti mají možnosti udělat jasnou představu o životě těchto tří osob na základě korespondence, jež se dochovala v rodině potomků Anny Vohryzkové.

Vhodné pro žáky 2. stupně ŽŠ a studenty SŠ

Rozsah: 45 minut

Hodina vedena formou powerpointové prezentace a čtení pasáží z literatury

Objednávejte na kontaktech: Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz

Fotografie

Pracovní programy

Přednáška o archeologii ve škole

Nabízíme bezplatnou možnost přednášek o archeologii (zejména žáci 6. třídy a primy gymnázií). Přednáška trvá dvě vyučovací hodiny a je rozdělena do dvou částí. V první části se žáci seznámí s tím, co archeologie je a není, jak archeologové vědí, kde mají kopat atd. V druhé části se věnujeme skupinové práci s archeologickými nálezy.

Přednášejícím je archeolog muzea PhDr. David Vích, který má bohaté praktické zkušenosti a znalosti. Zároveň vyučuje několik hodin týdně na ZŠ, umí proto pracovat se školní skupinou.

Navázáno na ŠVP: 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Přednášku Vám přednese bezplatně přímo u Vás ve škole, je však nutné objednat se dostatečně předem.

Objednávejte na kontaktech: archeolog PhDr. David Vích, tel.: +420 465 461 962, 739 578 523, mail: vich@muzeum-myto.cz

Vycházky s výkladem

Procházka městem s historikem

Procházka historickým centrem a jeho nejbližším okolím v doprovodu muzejního historika.

Program začíná v muzeu, následuje přesun na náměstí s krátkým uvedením do souvislostí – jak město vzniklo, proč na tomto místě, první zmínka o něm atd. Cílem programu je vyzdvihnout specifika historie Vysokého Mýta (královské věnné město založené na staré obchodní stezce), ale zároveň ukázat principy, podle kterých mohou na základě znalostí z VM „číst historii“ i v jiných městech. (Např. – čtvercové náměstí napovídá vznik na zelené louce, hradby – zisk tohoto privilegia atd.)

Samotná procházka seznamuje účastníky se zajímavostmi historického centra, připomíná osudy některých staveb (kostel, hradby a boj o jejich zbourání/nezbourání atd.), popřípadě připomíná významné osobností s městem (a konkrétními místy) spojené.

Program je určen pro školní (a předškolní) skupiny i pro skupiny dospělých návštěvníků.

Cena: 50,- Kč na osobu, délka procházky 1,5 hod.

Cena u školních (a předškolních) skupin: student za 30,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Program je vždy přizpůsoben stáří dětí/studentů délkou i množstvím informací. Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: historik Mgr. Vojtěch Barcal, email: barcal@muzeum-myto.cz, telefon: 465 461 958

Fotografie

Prohlídka Barokního areálu Vraclav

Procházka v doprovodu historika umění (nebo muzejního pedagoga) obsahuje návštěvu barokního kostela sv. Mikuláše (s unikátní expozicí dřevěných soch pocházejících z poutní cesty vedoucí od města Králíky ke klášteru v Hedči), lázeňského domu, poustevny a místa středověkého hradiště (známé vražděním Vršovců). V lázeňském domě je pak výklad o areálu a lázeňství doplněn prohlídkou nové expozice nesoucí název Tisíciletá Vraclav.

Program je určen pro školní (a předškolní) skupiny i dospělé návštěvníky, lze objednat i mimo otevírací dobu areálu.

Příplatek ke vstupnému je pro neškolní skupiny 100 Kč, délka procházky 1 hod.

Cena u školních (a předškolních) skupin: student za 20,- Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Objednávejte na kontaktech: historik Mgr. Vojtěch Barcal, email: barcal@muzeum-myto.cz, telefon: 465 461 958

Fotografie

Po stopách slavných osobností

V rámci vycházky po vysokomýtském hřbitově se žáci a studenti seznámí s životními příběhy nejznámějších osobností, které zároveň nalezly místo posledního odpočinku v našem městě. Zároveň se také seznámíme s architektonicky zajímavými náhrobky. Vycházka je vhodná nejen pro školní skupiny ale také pro dospělé.

Délka trvání 45 minut.

Program vede Bc. Soňa Krátká, autorka Vysokomýtského hřbitovníku.

Navázáno na ŠVP: 1. stupeň ZŠ - Člověk a jeho svět, 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz

Zmizelí sousedé

V rámci vycházky městem se účastníci seznámí s místy, odkud naši židovští obyvatele odešli v prosinci 1942 do transportů. Seznámí se i s dalšími poutavými příběhy osob, které svůj kámen zmizelých ve městě mít nemohou, ale jejich život nebo část byl s Vysokým Mýtem spjat. Autorka programu Soňa Krátká se této problematice věnuje již delší dobu, ve Vysokém Mýtě a okolí byla iniciátorkou osazení několika tzv. Kamenů zmizelých (Stolpersteine).

Vhodné pro žáky 2. stupně ŽŠ a studenty středních škol Vhodné pro dospělé.

Rozsah: 45 minut

Navázáno na ŠVP: 2. stupeň ZŠ - Člověk a společnost – Dějepis, SŠ – Dějepis

Objednávejte na kontaktech: Bc. Soňa Krátká, tel.: 465 461 956, e-mail: kratka@muzeum-myto.cz