Mgr. Lucie Barcalová

knihovnice

e-mail: barcalova@muzeum-myto.cz

telefon: 465 461 955

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
- obor Archivnictví-historie (Bc.)
- obor Archivnictví, modul Pomocné vědy historické (Mgr.)

Spravované podsbírky
Knihovna
Hudebniny

Zaměření v oboru a odborné aktivity
Dějiny raného novověku, urbánní dějiny.

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
Česká archivní společnost
Centrum urbánní historie

Publikační činnost
Barcalová, Lucie, Jihlavští erbovní měšťané v době vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II., Sborník archivních prací 71, č. 2, 2022, s. 271–330.
Barcalová, Lucie – Barcal, Vojtěch, Nález cechovních artikulí pro cech krejčích v Luži s pečetí Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575, Archivní časopis 71, č. 3, 2022, s. 271–286.
Barcal, Vojtěch – Barcalová, Lucie, Vysokomýtští urozenci. Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto 2023.

Konference, přednášky
Jihlavští erbovní měšťané za vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II., konference Tři staletí v srdci Evropy, Hradec Králové, 2019
Výzdoba erbovního sálu na hradě Roštejně, online konference Tři staletí v srdci Evropy, 2020
Pečetě Kryštofa Vencelíka z Vrchovišť, konference Tři staletí v srdci Evropy, Hradec Králové, 2021
Listina Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575, přednáška v rámci Muzejní noci na hradě Košumberk, 2022
Artikule pro přibyslavské cechy vydané Zachariášem z Hradce a jejich opisy, konference Tři staletí v srdci Evropy, Hradec Králové, 2022
Royal dowry town Vysoké Mýto, Mezinárodní urbanistický workshop, Barcelona, 2023