Mgr. Petra Zeidlerová

PR, tvorba programů pro návštěvníky a pro školy

e-mail: zeidlerova@muzeum-myto.cz
telefon: 465 461 971
 

Vzdělání
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem - FF - obor Kulturně historická regionalistika (2013 titul Bc.)
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem - PF obor Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (2011 titul Mgr.)
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská a Střední odborné učiliště kamenické, Hořice v Podkrkonoší - obor Kamenosochařství – restaurování a konzervování kamene
 

Publikační činnost
ZEIDLEROVÁ, Petra. Jan Křtitel Kunstovný a jeho Ústí. V Ústí nad Orlicí: Městské muzeum, 2014, [44] s. ISBN 978-80-260-6719-1.

 

Lektorská činnost - sochařské dílny