Mgr. Vojtěch Barcal

historik, archivář

email: barcal@muzeum-myto.cz

telefon: 465 461 958

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor historie

Spravované podsbírky
Archiv
Hudebniny
Živnosti a obchod
Chronometry
Brýle a optika
Militaria
Školství
Hudební nástroje
Předměty osobní potřeby
Numizmatika
Mapy a plány
Výtvarné umění – obrazy, plastiky, lidové umění, dekorativní předměty
Liturgické náčiní – náboženské plastiky a kříže, drobné náboženské předměty
Typáře

Zaměření v oboru a odborné aktivity
Starší české dějiny se zaměřením na region Vysokomýtska, práce s veřejností.

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
Klub Augusta Sedláčka

Publikační činnost
Hrad a zámek v Nových Hradech u Vysokého Mýta, Plzeň 2018.
Hrad Nové Hrady u Vysokého Mýta, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XXIX, 2, 2018.
Projevy reprezentace Trčků z Lípy na hradě Lipnici nad Sázavou, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 2, 2020, s. 17-18.
„Non est requies in hoc mundo.“ Nápis nad jihovýchodním portálem zámku ve Světlé nad Sázavou, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 3, 2020, s. 42–43.
Nápisová deska a párová heraldická prezentace na bráně zámku v České Kamenici, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 4, 2020, s. 57–58.
Zvony „dvojčata“ z rychmburského panství, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 32, č. 3, 2021, s. 40-41.
Spolupráce na knize ke stopadesátiletému výročí muzea ve Vysokém Mýtě: 150 let – 150 příběhů. Vysokomýtské muzeum a jeho sbírky v letech 1871–2021, Vysoké Mýto 2021.
Dílo Františka Schmoranze v kotextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě, Zprávy památkové péče 2, 2021, s. 115–123.

Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto za normalizace 1968–1990. Život v okupovaném městě. Výstava ke 30. výročí sametové revoluce, 2019.
Tužme se v Mejtě. 150 a 1 rok Sokola ve Vysokém Mýtě, 2020.
Virtuální výstava typářů ze sbírky muzea, 2020.
Malíř Jan Antonín Venuto a jeho veduty východočeských měst, 2021.
Otevřete dveře renesanci, Dny evropského kulturního dědictví 2021, 500 let renesance ve východních Čechách.
150 příběhů. Výstava ke 150. výročí existence vysokomýtského muzea, 2021.

Realizované stále expozice
Tisíciletá Vraclav. Dějiny obce v obrazech, 2021 

Konference, přednášky
Tři staletí v srdci Evropy, Hradec Králové, 2019 – Reprezentace rodu Trčků z Lípy
Hrádky a tvrze na Vysokomýtsku, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2020.
František Schmoranz starší, architekt, stavitel a památkář, online konference, 2020 – Dílo Františka Schmoranze v kontextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě
Tři staletí v srdci Evropy, online konference, 2020 – Vysoké Mýto na vedutách. Proměny panoramatu královského věnného města 

Další
Spolupráce v rámci projektu NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022) – Věnná města českých královen, Historický atlas XXXIII. Vysoké Mýto. 
Spolupráce na brožuře v rámci projektu Pardubického kraje „500 let renesance ve východních Čechách“, 2021.