Mgr. Vojtěch Barcal

historik, archivář

email: barcal@muzeum-myto.cz

telefon: 465 461 958

Vzdělání
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor historie

Spravované podsbírky
Archiv
Živnosti a obchod
Chronometry
Brýle a optika
Školství
Hudební nástroje
Předměty osobní potřeby
Numizmatika
Mapy a plány
Výtvarné umění – obrazy, plastiky, lidové umění, dekorativní předměty
Liturgické náčiní – náboženské plastiky a kříže, drobné náboženské předměty
Typáře

Zaměření v oboru a odborné aktivity
Starší české dějiny se zaměřením na region Vysokomýtska, práce s veřejností.

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích
Klub Augusta Sedláčka

Publikační činnost
Hrad a zámek v Nových Hradech u Vysokého Mýta, Plzeň 2018.
Hrad Nové Hrady u Vysokého Mýta, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka XXIX, 2, 2018.
Projevy reprezentace Trčků z Lípy na hradě Lipnici nad Sázavou, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 2, 2020, s. 17-18.
„Non est requies in hoc mundo.“ Nápis nad jihovýchodním portálem zámku ve Světlé nad Sázavou, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 3, 2020, s. 42–43.
Nápisová deska a párová heraldická prezentace na bráně zámku v České Kamenici, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 31, č. 4, 2020, s. 57–58.
Zvony „dvojčata“ z rychmburského panství, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 32, č. 3, 2021, s. 40-41.
Spolupráce na knize ke stopadesátiletému výročí muzea ve Vysokém Mýtě: 150 let – 150 příběhů. Vysokomýtské muzeum a jeho sbírky v letech 1871–2021, Vysoké Mýto 2021.
Dílo Františka Schmoranze v kotextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě, Zprávy památkové péče 2, 2021, s. 115–123.
Barcalová, Lucie – Barcal, Vojtěch, Nález cechovních artikulí pro cech krejčích v Luži s pečetí Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575, Archivní časopis 3, roč. 71, 2021, s. 271–286.
Barcal, Vojtěch – Barcalová, Lucie, Vysokomýtští urozenci. Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto 2023.
Neznámé vyobrazení zámku Smiřice od Josefa Šembery, Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, roč. 35, 2024, č. 1, s. 4–6.
Junek, Jiří – Barcal, Vojtěch – Štefl, Lukáš, Vysoké Mýto. Historická zastavení, Vysoké Mýto 2024.

Realizované výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto za normalizace 1968–1990. Život v okupovaném městě. Výstava ke 30. výročí sametové revoluce, 2019.
Tužme se v Mejtě. 150 a 1 rok Sokola ve Vysokém Mýtě, 2020.
Virtuální výstava typářů ze sbírky muzea, 2020.
Malíř Jan Antonín Venuto a jeho veduty východočeských měst, 2021.
Otevřete dveře renesanci, Dny evropského kulturního dědictví 2021, 500 let renesance ve východních Čechách.
150 příběhů. Výstava ke 150. výročí existence vysokomýtského muzea, 2021.
Architekt a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan (ve spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi), 2023
Čechy očima Josefa Šembery. 230. výročí narození vedutisty ve Vysokém Mýtě, 2024.

Realizované stále expozice
Tisíciletá Vraclav. Dějiny obce v obrazech, 2021 

 

Konference, přednášky
Tři staletí v srdci Evropy, Hradec Králové, 2019 – Reprezentace rodu Trčků z Lípy
Hrádky a tvrze na Vysokomýtsku, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2020.
František Schmoranz starší, architekt, stavitel a památkář, online konference, 2020 – Dílo Františka Schmoranze v kontextu puristické památkové péče ve Vysokém Mýtě
Tři staletí v srdci Evropy, online konference, 2020 – Vysoké Mýto na vedutách. Proměny panoramatu královského věnného města
Šlechtické a erbovní rody ve Vysokém Mýtě, přednáška, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2022
Listina Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka z roku 1575, přednáška, Hrad Košumberk, 2022

Další
Spolupráce v rámci projektu NAKI II (Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022) – Věnná města českých královen, Historický atlas XXXIII. Vysoké Mýto. 
Spolupráce na brožuře v rámci projektu Pardubického kraje „500 let renesance ve východních Čechách“, 2021.