Stručný adresář muzeí zřizovaných Pardubickým krajem

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č.p.2, 530 02 Pardubice, http://www.vcm.cz/

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.muzeum.myto.cz

Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, 537 01 Chrudim, www.muzeumcr.cz

Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova č.p. 9, 570 01 Litomyšl, www.rml.cz